TaskQP Manager

TaskQP Manager je inovativno rješenje koje procesno-orijentiranim tvrtkama omogućava upravljanje velikim brojem zadataka na način koji će garantirati dovršetak svakog pojedinog zadatka unutar unaprijed određenog vremenskog perioda. Rješenje u stvarnom vremenu automatski određuje prioritet zadataka te ih dodjeljuje radnicima sukladno zadanim rokovima i ugovoru o razini usluge (Service Level Agreement), pritom uzimajući u obzir broj raspoloživih djelatnika i njihovo radno vrijeme te druge definirane kriterije. Na ovaj način omogućeno je odrađivanje zadataka unutar unaprijed određenih vremenskih intervala, time podižući razinu usluge koju organizacija može ponuditi svojim korisnicima.

Rješenje sadrži sljedeće funkcionalnosti:

 • Dodjela i upravljanje zadacima
 • Ručnu dodjelu prioriteta zadacima
 • Generiranje izvještaja o zadacima i radnicima
 • Definiranje ugovora o razini usluge (SLA)
 • Automatska dodjela zadataka sukladno njihovim prioritetima
 • Podrška za eskalaciju rješavanja zadataka prije i nakon unaprijed definiranih rokova rješavanja zadataka
 • Dodavanje komentara zadacima
 • Automatska prioritizacija zadataka
 • Upravljanje zadacima iz više vanjskih sustava odjednom
 • Predviđanje kritičnih rokova nakon kojih ne bi bilo moguće ispoštovati ugovorenu razinu usluge
 • Izrada najavljenih zadataka

Ovo rješenje primarno je namijenjeno organizacijama i organizacijskim jedinicama koje imaju ugovornu obvezu nuditi određenu razinu usluge. Inicijalno je stvoreno s namjerom adresiranja potreba financijskog sektora, gdje organizacije ili njihovi pojedini odjeli često rješavaju zadatke s izazovnim rokovima, i gdje obično postoji ugovorna obveza neprekoračenja najvećeg dopuštenog trajanja rješavanja određenih zadataka u korist nekog drugog odjela, vanjskih korisnika ili regulatora, dok u protivnome slijede penali.

Primjena ovog rješenja pomaže organizacijama da:

 • Eliminiraju potrebu za dediciranim osobama koje analiziraju prioritete zadataka te ih dodjeljuju radnicima
 • Smanje troškove administracije
 • Izbjegnu penale zbog nepoštivanja rokova izvršenja zadataka.

Glavna kompetitivna prednost TaskQP Managera je u tome što se radi o cjelovitom rješenju koje pruža funkcionalnost koju bi inače pružalo nekoliko različitih rješenja. Uz to pruža i mogućnost integracije s postojećim sustavima za upravljanje procesima i zadacima, time proširujući njihovu funkcionalnost.

BPM

Upravljanje poslovnim procesima

Učinkoviti poslovni procesi omogućavaju tvrtki konkurentnost i adaptivnost. Učinkovitost procesa postiže se sustavnim upravljanjem, nadzorom i optimizacijom procesa.

SOA

Servisno orijentirana arhitektura (SOA)

Uspostava rješenja servisno orijenirane arhitekture stvara jedinstveni, centralni servisni sloj postojećih i budućih aplikacija definirajući time katalog poslovnih funkcionalnosti dostupan svim aplikacijama tvrtke.

map

Hrvatski informacijski sustav za granicu – NBMIS

Osnovni zadatak  NBMIS projekta/aplikacije je granična kontrola ulaska i izlaska vozila, putnika i predmeta i priprema hrvatske granične policije za rad u Schengenskim uvjetima.

ID-HR

Nova hrvatska osobna iskaznica

U skladu sa međunarodnim standardima za izradu osobnih i putnih dokumenata, Sabor RH donio je “Zakon o osobnoj iskaznici”, 23. siječnja 2002. godine, kojim se propisuje sadržaj i oblik nove osobne iskaznice.

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena

Aplikacija Evidenijca Radnog Vremena (ERV) omogućuje vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu sukladno zakonu.

phones

Call Centar

Call Centar je Web aplikacija osmišljena kako bi olakšala rad agenata (operatera) u HelpDesku (pozivnom centru), pospješila njihovu komunikaciju sa operaterima-savjetnicima (stručnim osobama koje su ovlaštene rješavati pozive) te učinila cijeli postupak ugodnijim iskustvom i za pozivatelje i zaposlenike u HelpDesku.

office

Uredsko poslovanje

Aplikacijsko rješenje “Uredsko poslovanje” je Web orijentirano programsko rješenje temeljeno na Java tehnologiji i DB2 relacijskoj bazi podataka i Web aplikacijskom serveru (WebSphere Application Server ili WebSphere Portal, MQ Series, IBM Tivoli Access Manager for e-busines,  DB2 UDB, IBM Tivoli Storage Manager).

life insurance

Životno osiguranje

Projektiranje, izrada, uvođenje i održavanje aplikacija za životno osiguranje

Aplikacija za životno osiguranje omogućava korisniku rad u informatičkoj okolini na poslovima evidentiranja i obrade ugovora/ponuda za životno osiguranje, bolesničko osiguranje, osiguranje od nezgode i osiguranje imovine.

S3A

Statističko praćenje posjećenosti web site-a

SV Group Application Access Analyst (S3A) je softverski alat (aplikacijsko rješenje) za statističko pračenje posjeta web site-u.

Enterprise content management

Upravljanje korporativnim sadržajem (ECM)

ECM omogućuje brz i siguran pristup svim sadržajima tvrtke, neovisno o fizičkoj lokaciji korisnika i dokumenata, gdje sadržaj postaje pokretač informatički podržanih procesa.

IT assets management

Upravljanje IT imovinom

Upravljanje IT imovinom je proces prikupljanja, integracije i održavanja tehničkih i financijskih  informacija o IT imovini (softveru i hardveru) koji se provodi od faze planiranja, stavljanja u funkciju, održavanja do prestanka funkcioniranja  i rashodovanja IT imovine.

Data backup

Sigurnosna pohrana podataka

 

Briga o pohrani (backupu) podataka nije samo obveza, ona je nužnost,  jer gubitak podataka tvrtci donosi veliku ekonomsku štetu koja, najčešće, može ugroziti sam opstanak tvrtke.

recovery

Disaster/Recovery

Implementacija kontinuirane raspoloživosti u informacijskim sustavima i mogućnost nastavka rada u izvanrednim okolnostima (Disaster/Recovery)

IT infrastructure virtualization

Virtualizacija IT infrastrukture

Virtualizacija IT infrastrukture je dijeljenje stvarnog hardverskog resursa na više virtualnih, logičkih resursa.

Proaktivni nadzor-slider

Proaktivni nadzor IT sustava i aplikacija

Integrirano rješenje za upravljanje širokim skupom sistemskih i aplikacijskih infrastruktura.