Upravljanje poslovnim procesima

Učinkoviti poslovni procesi omogućavaju tvrtki konkurentnost i adaptivnost. Učinkovitost procesa postiže se sustavnim upravljanjem, nadzorom i optimizacijom procesa.

Upravljanje poslovnim procesima

Razvoj aplikacija

SV Group preporuke za razvoj aplikacija temelje se na Rational Unified Process-u (RUP). 

Razvoj aplikacija

Upravljanje korporativnim sadržajem (ECM)

ECM omogućuje brz i siguran pristup svim sadržajima tvrtke, neovisno o fizičkoj lokaciji korisnika i dokumenata, gdje sadržaj postaje pokretač informatički podržanih procesa.

Upravljanje korporativnim sadržajem (ECM)

Statističko praćenje posjećenosti web site-a

SV Group Application Access Analyst (S3A) je softverski alat (aplikacijsko rješenje) za statističko pračenje posjeta web site-u.

Statističko praćenje posjećenosti web site-a

Evidencija radnog vremena

Aplikacija Evidenijca Radnog Vremena (ERV) omogućuje vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu sukladno zakonu.

Evidencija radnog vremena

Software Quality Assurance

SV Group SQA rješenje temelji se na IEEE i ISO standardima, te na našem višegodišnjem iskustvu na razvoju aplikacija i na poslovima nadzora, unapređenja i korekcije aplikativnih rješenja drugih proizvođača, kako u RH bankarskom sektoru tako i na projektima koje je financirala EU.

Software Quality Assurance

Proaktivna i reaktivna podrška

SV Group pruža usluge proaktivne i reaktivne podrške s ciljem osiguranja ispravnog funkcioniranja, raspoloživosti i kontinuiranog unapređenja implementiranih aplikativnih i sistemskih rješenja. 

Proaktivna i reaktivna podrška

Virtualizacija IT infrastrukture

Virtualizacija IT infrastrukture je dijeljenje stvarnog hardverskog resursa na više virtualnih, logičkih resursa.

Virtualizacija IT infrastrukture

Prodaja hardvera, softvera i usluga

SV Group d.o.o., kao ovlašten i certificiran IBM, VMware, Microsoft i RedHat poslovni partner, nudi korisnicima cjelovita IT infrastrukturna/tehnološka rješenja koja su sukladna njihovim potrebama i zahtjevima te prilagođena postojećem IT okruženju.   

Prodaja hardvera, softvera i usluga

Ugovor o razini usluge

Ugovor o razini usluge (SLA – Service Level Agreement) je odličan alat koji stvara međusobno razumijevanje o uslugama i isporuci usluga između davatelja usluga i njihovih korisnika.

Ugovor o razini usluge