WAS, MQSeries i DB2 implementacija

U ovom materijalu opisani su svi poslovi potrebni za implementaciju WebSphere Application Server-a, WebSphere MQ i DB2 UDB na z/OS, Windows, Linux, AIX, SunSolaris, itd. Navedene poslove možemo podijeliti u slijedeće cjeline:

 • Vođenje projekta
 • Implementacija WebSphere Application Server-a
 • Implementacija WebSphere MQ
 • Implementacija DB2 UDB

Vođenje projekta  

 • Opis aktivnosti
  • Komunikacija s naručiteljem preko njegovog voditelja projekta
  • Postavljanje dokumentacije i procedura za normalan tijek projekta
  • Vođenje projektnih sastanaka i rješavanje mogućih komplikacija
  • Koordiniranje i vođenje tehničkih aktivnosti projektnog osoblja
 • Preduvjeti

Određena odgovorna osoba od strane naručitelja

 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o.)
  • Odrediti voditelja-koordinatora
 • Obveze naručitelja

Odrediti odgovornu osobu koja će za vrijeme projekta biti zadužena za:

  • Komunikaciju s projektnim timom isporučitelja i svim djelatnicima uključenim u projekt od strane naručitelja te vanjskim osobama uključenim u projekt
  • Komunikaciju s voditeljem projekta sa strane isporučitelja
  • Prikupljanje i sređivanje informacija, podataka, odluka i odobrenja potrebnih za neometano odvijanje projekta u roku od 3 dana od zahtjeva isporučitelja, osim ako nije drugačije dogovoreno
  • Rješavanje odstupanja od dogovorenih projektnih smjernica, za koje je kriv naručitelj
 • Isporuke
  • plan projekta
  • tjedni izvještaji o statusu projekta
 • Kriteriji završetka
  • Ovo je stalna aktivnost i smatrat će se završenom na kraju projekta.

Implementacija WebSphere Application Server-a

 • Opis aktivnosti
  • Planiranje, instalacija i konfiguracija WebSphere Application Server-a
  • Planiranje, kreiranje i implementacija aplikacija za izvođenje na WebSphere Application Server-u
 • Preduvjeti
  • Osigurana licenca za WebSphere Application Server za platforme prema specifikaciji naručitelja
 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o)
  • Isporučitelj će odrediti voditelja izvršenja usluge koji će voditi brigu o komunikaciji s naručiteljem, postavljanju dokumentacije i procedura za normalan tijek izvršenja usluge te koordinirati i voditi tehničke aktivnosti
  • Izvršiti aktivnosti iz točke ‘Opis aktivnosti’.
 • Obveze naručitelja
  • Osigurati ulaz u prostorije naručitelja
  • Osigurati djelatnike s odgovarajućim znanjima za suradnju na planiranim aktivnostima
  • Osigurati odgovarajući radni prostor
  • Osigurati pristup do hw/sw resursa IS-a naručitelja
  • Osigurati sve potrebne resurse za instalaciju novog softvera
 • Isporuke
  • Instaliran i prilagođen WebSphere Application Server
  • Implementirane aplikacije za WebSphere Application Server
  • Instalacijska dokumentacija
  • Obuka za rad s novim softverom u trajanju najviše 3 dana
  • Upute za operatere
 • Kriteriji završetka
  • Uspješno provedeni testovi prihvaćanja WebSphere Application Server software-a
  • Uspješno provedeni testovi aplikacija koje se izvode na WebSphere Application Server-u
  • Instalacijska dokumentacija predana naručitelju
  • Realizirana obuka za rad s WebSphere Application Server-om
  • Upute za operatere predane naručitelju

Implementacija WebSphere MQ

 • Opis aktivnosti
  • Planiranje, instalacija, konfiguracija i integracija MQSeries software-a u IT infrastrukturu naručitelja
  • Planiranje, kreiranje i implementacija aplikacija koje koriste MQSeries software
 • Preduvjeti
  • Osigurana licenca za MQSeries software za platforme prema zahtjevu naručitelja
  • Osigurana mrežna infrastruktura između računala na kojima treba biti instaliran MQSeries software (Server i/ili klijent komponenta)
 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o)
  • Isporučitelj će odrediti voditelja izvršenja usluge koji će voditi brigu o komunikaciji s naručiteljem, postavljanju dokumentacije i procedura za normalan tijek izvršenja usluge te koordinirati i voditi tehničke aktivnosti
  • Izvršiti aktivnosti iz točke ‘Opis aktivnosti’.
 • Obveze naručitelja
  • Osigurati ulaz u prostorije naručitelja
  • Odrediti djelatnike za suradnju na aktivnostima
  • Osigurati odgovarajući radni prostor
  • Osigurati pristup do hw/sw resursa naručitelja
  • Osigurati sve potrebne resurse za instalaciju novog softvera
 • Isporuke
  • Instaliran i implementiran novi operacijski sustav i sistemski softver
  • Implementirane aplikacije koje koriste MQSeries
  • Instalacijska dokumentacija
  • Obuka za rad s MQSeries software-om u trajanju najviše 3 dana
  • Upute za operatere
 • Kriteriji završetka
  • Uspješno provedena verifikacija (IVP) novog softvera
  • Uspješno provedeni testovi aplikacija koje koriste MQSeries software
  • Instalacijska dokumentacija predana naručitelju
  • Realizirana obuka za rad s novim softverom
  • Upute za operatere predane naručitelju

Implementacija DB2 UDB

 • Opis aktivnosti
  • Planiranje, instalacija i konfiguracija DB2 UDB
  • Planiranje, kreiranje i implementacija aplikacija koje koriste DB2 UDB
 • Preduvjeti
  • Osigurana licenca za DB2 UDB software za platforme prema zahtjevu naručitelja
 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o.)
  • Planiranje, kreiranje i implementacija aplikacija koje koriste DB2 UDB
  • Isporučitelj će odrediti voditelja izvršenja usluge koji će voditi brigu o komunikaciji s naručiteljem, postavljanju dokumentacije i procedura za normalan tijek izvršenja usluge te koordinirati i voditi tehničke aktivnosti
  • Izvršiti aktivnosti iz točke ‘Opis aktivnosti’.
 • Obveze naručitelja
  • Osigurati ulaz u prostorije naručitelja
  • Odrediti djelatnike za suradnju na planiranim aktivnostima
  • Osigurati odgovarajući radni prostor
  • Osigurati pristup do hw/sw resursa naručitelja
  • Osigurati sve potrebne resurse za instalaciju novog softvera
 • Isporuke
  • Instaliran i prilagođen DB2 UDB
  • Implementirane aplikacije koje koriste DB2 UDB
  • Instalacijska dokumentacija
  • Obuka za rad s novim softverom u trajanju najviše 3 dana
  • Upute za operatere
 • Kriteriji završetka
  • Uspješno provedeni testovi prihvaćanja DB2 UDB software-a
  • Uspješno provedeni testovi aplikacija koje koriste DB2 UDB
  • Instalacijska dokumentacija predana naručitelju
  • Realizirana obuka za rad s novim softverom
  • Upute za operatere predane naručitelju

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt