SV Group Rješenja Proaktivni nadzor IT sustava i aplikacija

Proaktivni nadzor IT sustava i aplikacija

Integrirano rješenje za upravljanje širokim skupom sistemskih i aplikacijskih infrastruktura.

Rješenje omogućuje nadzor, upravljanje i planiranje kapaciteta heterogenih aplikacija i pripadajućih sistemskih okolina te analizu povijesnih podataka vezanih uz performanse i probleme u njihovom radu.

Rastuća složenost suvremenih poslovnih sustava zahtijeva korištenje kompozitnih višeslojnih aplikacija koje, kako bi korisniku prikazale jedinstveno i jednostavno sučelje, u pozadini povezuju raznolike servise i procese. Primjerice, jednostavna radnja u korisničkom sučelju pokreće niz transakcija preko nekoliko web poslužitelja, J2EE aplikacijskih poslužitelja, integracijskog middleware-a, sve do mainframe sustava. Kompleksnost ovakvih procesa krajnjim korisnicima nije važna, važni su im dostupnost i uredan rad aplikacija. Nužan preduvjet visoke dostupnosti i niskih odzivnih vremena aplikacija dobro je dimenzionirana i optimizirana informatička infrastruktura koja podržava rad samih aplikacija.

Proaktivni nadzor, praćenje i unaprjeđivanje iskoristivosti poslužitelja pomaže pri optimizaciji performansi i dostupnosti IT infrastrukture te kontroli troškova hardvera, softvera i radne snage.

Nudimo integrirano rješenje zasnovano na IBM Tivoli Monitoring softverskim produktima koje kroz jedinstveno korisničko sučelje pruža uvid u stanje čitave IT infrastrukture. Ovakvo integrirano rješenje omogućava sljedeće funkcionalnosti:

  • Nadzor širokog skupa operacijskih sustava (Windows, Linux, AIX, i5/OS, z/OS)
  • Nadzor middleware-a (aplikacijski poslužitelji, baze podataka), in-house aplikacija te aplikacija vodećih proizvođača (SAP, Siebel, PeopleSoft, Microsoft,…)
  • Praćenje i korelacija odzivnog vremena aplikacijskih komponenti te pronalazak točki zagušenja
  • Dubinska dijagnostika problema u radu aplikacijskih poslužitelja
  • Pohrana podataka u historijsku bazu s ciljem izvješćivanja i praćenja trendova
  • Intuitivan i prilagodljiv sustav za izvješćivanje

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt