SV Group Rješenja SV Group aplikacije Hrvatski informacijski sustav za granicu – NBMIS

Hrvatski informacijski sustav za granicu – NBMIS

Osnovni zadatak  NBMIS projekta/aplikacije je granična kontrola ulaska i izlaska vozila, putnika i predmeta i priprema hrvatske granične policije za rad u Schengenskim uvjetima.

Aplikacijsko rješenje omogućava:

Osnovnu graničnu kontrolu:

 • kontrolu vozila u evidenciji vozila za kojima se traga (tzv. potražne evidencije)  na temelju podataka prikupljenim kamerom (registarska oznaka)
 • kontrolu vozila i vlasnika vozila (registarska oznaka, prometna dozvola, knjižica vozila i broj šasije vozila) u potražnim evidencijama
 • kontrolu vozila u evidenciji hrvatskih vozila
 • dodatne provjere za hrvatska vozila (istek registracije, polica osiguranja)
 • brojanje vozila prema vrsta vozila (hrvatska i strana vozila, na ulazu i izlazu)
 • kontrolu putne isprave pomoću čitača dokumenata i automatska provjera podataka u putnoj ispravi (MRZ, RFID)  uz mogućnost i ručnog upisa podataka
 • automatska kontrola omogućava kontrolu datuma, usporedba elemenata iz MRZ zone i vidljive zone, provjera kontrolnog zbroja, provjera optičkih elementa, provjera MRZ-RFID elemenata, mogućnost uvećanja pojedine vrste slike
 • kontrola putnika na temelju podataka očitanih iz putne isprave (podaci o putnoj ispravi, podataka o vlasniku putne isprave) u potražnim evidencijama i evidencijama osoba pod tajnim praćenjem i ciljanom kontrolom
 • kontrola podataka o hrvatskim putnim ispravama u  hrvatskim evidencijama putnih isprava
 • kontrola osobnih podataka u evidenciji hrvatskih državljana
 • kontrola osoba u policijskim evidencijama
 • kontrola osoba bez putne isprave
 • provjera liste putnika u zračnom prometu i kontrola putne isprave kroz prethodno provjerenu listu putnika
 • spremanje slikovnih podataka (fotografija osobe, slika putne isprave  pod normalnim, UV, IR i koaksijalnim svjetlom)
 • automatska provjera da li je za stranog državljana potrebna viza  na temelju državljanstva osobe i vrste putne isprave
 • za strance se dodatno obavlja provjera kroz evidenciju određenih kategorija stranaca
 • poništavanje i skraćivanje  vize
 • automatsko izdavanje određenih dokumenta na granici
 • omogućeno je izdavanje i poništavanje dokumenata koji se izdaju na granici (razna odobrenja  za prijenos oružja i streljiva,  odobrenja za kretanje  i zadržavanje uz granicu, propusnice itd.)
 • u slučaju tzv, ‘hit-a’ odnosno pronalaska vozila, osobe i predmeta u potražnim evidencijama, omogućen je upisa podataka o poduzetim mjerama prema vozilu, osobi  predmetima
 • automatsko alarmiranje nadređene osobe u slučaju u ‘hita-a’ i preuzimanje alarma od strane nadređene osobe
 • prikaz slikovnih podatka s mogućnošću uvećanja
 • pristup do specimen baze podataka tvrtke IdenTT i  baze specimena  MUP-a RH 

Dodatna kontrolu:

 • uzimanje otisaka prstiju i skladištenje skeniranih otisaka

Nadzor rada:

 • pregled statusa radnih stanica
 • pregled alarma
 • rješavanje alarma
 • kreiranje dnevnog izvješća o radu radne stanice
 • kreiranje dnevnog izvješća o radu za policijskog djelatnika
 • uklanjanje blokade radne stanice
 • dodavanje API listi  i njena kontrola u potražnim evidencijama (Airport passengers list)

Vođenje operativnih evidencija granične policije (upis, ažuriranje brisanje i pretraživanje):

 • Evidencija zaštitnih pregleda objekata, instalacija, uređaja i opreme
 • Evidencija predanog i vraćenog hladnog i vatrenog oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu
 • Evidencija pronađenih i oduzetih predmeta zabranjenih za unos u zrakoplov
 • Evidencija ugrožavanja sigurnosti zrakoplova, ozbiljnih nezgoda i nesreća zrakoplova
 • Evidencija krijumčarenja osoba i robe  preko granice
 • Evidencija prometovanja vozila koje prevoze opasne tvari
 • Evidencija prijenosa posmrtnih ostataka
 • Evidencija deportiranih osoba
 • Evidencija repatriranih osoba
 • Evidencija uplovljavanja i isplovljavanja plovila u međunarodnom prometu
 • Evidencija zabrana ulaska u državu  autoprijevoznicima

Administraciju aplikacije:

 • pravila za pohranu slikovnih podataka
 • održavanje viznog režima
 • rokovi čuvanja podatka
 • održavanje baze specimena tvrtke IdenTT
 • održavanje baze specimena MUP.a RH
 • održavanje evidencije obavijesti o gubitku putne isprave i pečata,
 • održavanje pravne regulative   i naredbi za djelovanje
 • vođenje i održavanje evidencije  osoba, vozila, brodova i zrakoplova koji se vode pod tajnim praćenje i ciljanom kontrolom

Statističko analitičko praćenje:

 • prikaz statusa radne stanice
 • dnevno izvješće o radu radne stanice
 • dnevno izvješće o radu policijskog službenika
 • popis osoba za koja je izvršena granična kontrola
 • popis vozila za koja je izvršena granična kontrola
 • popis predmeta za koja je izvršena granična kontrola
 • promet putnika i vozila
 • izdani dokumenti
 • zabranjen ulaz u RH i izlaz iz RH
 • krivotvorene putne isprave
 • deportirane osobe
 • repatrirane osobe
 • ostale aktivnosti granične policije

Scehngen  kompatibilnost

 • rješenje je omogućilo da se iz postojećih baza podatka MUP-a RH kreira Schengen kompatibilna baza podataka. Održavanje Schengen kompatibilne baze podataka i njena sinkronizacija sa postojećem bazom podataka MUP-a RH odvija se ON-LINE.

Pristup postojećem sustavu IS MUP-a RH

 • omogućen je pristup u postojeći sustav IS-a MUP-a RH (CICS) bez izlaska iz aplikacije.

Bilježenje aktivnosti korisnika i naknadno pretraživanje

 • sve aktivnosti u radu granične policije se bilježe (tko, kada, gdje i što)  uz mogućnost naknadnog pregleda na temelju korisnikovog računa ili radne stanice.

Sinkronizacija korisničkih prava

 • Za korisnike koji koriste  postojeći sustav MUP-a RH (CICS) i NBMIS aplikaciju (IBM WAS 6.1 u Windows okruženju)  omogućeno je da se promjena password može izvršiti  neovisno u kojem sustavu korisnik trenutno radi uz prijenos korisničkih ovlasti. Ako se izvrši promjena passworda u jednom sustavu, istu tu promjenu nije potrebno ponoviti u drugim.

Asinkroni prijenos slikovnih podataka   sa lokalnog poslužitelja na središnje računalo MUPa RH

 • Slikovni podaci nastali tijekom  skeniranja putnih dokumenta, vozila i klasifikacije samih vozila skladište se u lokalnu bazu podataka na lokalnom poslužitelju graničnog prijelaza.   Prijenos slikovnih podatka na središnje računalo obavlja se naknadno, u pravilu u večernjim satima, a može i iznimno po zahtjevu samog korisnika.

Solution description – tehnical arhitectual view 

Globalno tehničko rješenje sastoji se iz slijedećih elementa:

 1. Središnje računalo MUP-a RH

Na središnjem računalu MUP-a RH, pod zOS operacijskim sustavom, nalazi se središnja baza podataka

 1. Centralni aplikacijski poslužitelj

Na centralnoj lokaciju instaliran je Web aplikacijski server preko kojega se komunicira sa središnjom bazom podatka u svrhu:

  • kontrole pristupa
  • omogućavanje promjene passworda
  • na temelju zaprimljenih podataka o vozilu, osobi i predmetu izvršiti kontrolu u operativnim evidencijama
  • uskladištiti podatke u središnju bazu podatka
  • vratiti rezultat provjere appletu
 1. Lokalni poslužitelji na graničnim prijelazima

Na lokalnim poslužiteljima instalirana je lokalna baza podataka u koju se skladište slikovni podaci i podaci za klasifikaciju vozila te sustav za razmjenu podataka između lokalnog i središnjeg računala

 1. Radne stanice

Na radnim stanica pokreće se applet koji omogućava

 • komunikaciju sa perifernim uređajima kao što su:
  • obradu prikupljenih podataka od strane kamera i čitača
  • pristup do baze podataka na središnjem računalu MUP-a RH preko Web application servera
  • kamera za skeniranje registracijske oznake vozila
  • kamera za klasifikaciju vozila
  • čitačima dokumenata
  • čitačima za uzimanje otisaka prstiju
  • pisačima za ispis dokumenata
  • pisačima za ispis dokumenata

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt