SV Group Rješenja SV Group aplikacije Životno osiguranje

Životno osiguranje

Projektiranje, izrada, uvođenje i održavanje aplikacija za životno osiguranje

Aplikacija za životno osiguranje omogućava korisniku rad u informatičkoj okolini na poslovima evidentiranja i obrade ugovora/ponuda za životno osiguranje, bolesničko osiguranje, osiguranje od nezgode i osiguranje imovine.

Rješenja omogućavaju izvođenje sljedećih poslova:

 • Zaprimanje, ažuriranje, brisanje i storniranje ponuda za osiguranjem, neovisno da li se radi o pojedinačnim ili kolektivnim ugovorima za više osiguranika. Upis i ispravak ponuda kontrolira se na temelju cjenika osiguranja i faktora za obračun agencijske i suradničke provizije, što ujedno omogućava i trenutni izračun provizije za suradnika i agenciju. Zaprimljene ponude pomoću elektronskog medija dostavljaju se osiguravajućim društvima na daljnju obradu.
 • Ponude se mogu pretraživati po više entiteta kao što su: broj ponude/ugovora, JMBG ugovaratelja, prezime i ime ugovaratelja odnosno osiguranika, broj žurnala, itd.
 • Realizacija ugovora prati se na temelju mjesečnih uplata. Na temelju uplaćenih mjesečnih rata prati se rad suradnika i agencije u cjelini.
 • Pregled ponuda moguće je kontrolirati na zaslonu ekrana ili ispisati na pisač po raznim kriterijima kao što je npr:

– pregled ponuda za određeno razdoblje po osiguravajućem društvu, vrsti osiguranja i/ili cjeniku

– pregled uplata za određeno razdoblje

– pregled uplata za određenu ponudu

– popis ponuda koje dospijevaju na naplatu određenog mjeseca

– pregled ponuda i uplata za određenog suradnika ili grupu suradnika

Na temelju suradničkih ugovora formira se evidencija suradnika, a ista se može pretraživati na temelju JMBG-a, prezimena i imena i suradničkog broja. U evidenciju suradnika ugrađeni su svi parametri neophodni za obračun suradničke provizije kao što je npr. status suradnika u hijerarhiji, vrijednost ostvarenog učinka u DEM, PDV, porez i prirez. Unutar ovog segmenta omogućena je dodjela korekcijskih bodova i storno bodova, prijenos suradnika iz grupe u grupu kao i njihovih struktura. Omogućeno je formiranje popisa suradnika po sljedećim kriterijima:

– hijerarhijska struktura suradnika

– pregled suradnika s ostvarenim učinkom u zadanom razdoblju

– pregled grupe suradnika s ostvarenim učinkom u zadanom razdoblju (vlastiti i učinak podređenih suradnika)

– pregled suradničkih naknada za određeno razdoblje

– popis suradnika koji nisu ostvarili zadani učinak u zadanom periodu

– pregled unaprijeđenih suradnika

– pregled suradnika za specijalne nagrade u ovisnosti o ostvarenom učinku pod određenim uvjetima/kriterijima

 • Obrade podataka omogućavaju korisniku obračun agencijske i suradničke provizije prema određenom osiguravajućem društvu i cjeniku ili svim društvima i cjenicima. Obračun suradničke naknade priprema sve potrebne ispise koji se dostavlju suradniku, analizira rad suradnika i njegove strukture kroz bodovni i finacijski učinak te unapređuje suradnika u zavisnosti od ostvarenog učinka.
 • Za potrebe obračuna koriste se katalozi u kojima se spremaju, ažuriraju i brišu cjenici osiguranja s faktorima za obračun agencijske i suradničke provizije, tablice svota osiguranja u zavisnosti od premije, godina starosti, spola i trajanja osiguranja, općine sa stopama poreza i prireza i njihovim žiro računima, dnevni tečaj stranih valuta, tablica karijere, tablica kriterija za unaprijeđenje i nagrade.
 • U programska rješenja ugrađene su mjere tajnosti podataka (autentifikacija i autorizacija) koje omogućavaju selektivan pristup podacima, odnosno omogućavanje korisniku korištenje svih ili samo nekih funkcija i informacija. U tom smislu nekim je korisnicima omogućeno samo čitanje podataka (samo nekih ili svih), drugima čitanje i promjenu podataka (samo nekih ili svih), itd.
 • Kroz servisne programe ugrađene su funkcije koje osiguravaju sigurnosno kopiranje baza (back-up), njihov oporavak za slučaj greške na diskovima (recovery), te reorganizacija baza podataka.
 • Instalacija programa u sebi sadrži podešavanje sistemske okoline, pisača, isporuku dokumentacije (na papir i on-line) i nadzor nad probnim radom. Obuka korisnika u trajanju od 12 sati uračunata je u cijenu. Jamstvo je tri mjeseca od dana instalacije, a jamstvo na pogreške u programskom kodu je neograničeno.
 • Održavanje se plaća po dogovoru; mjesečni paušal ili po pozivu. Vrši se dolaskom na lokaciju korisnika, modemski ili preko Interneta.
 • Aplikacija se izvodi u Windows okolini. Drugi softverski i hardverski preduvjeti za instalaciju aplikacije ovise o količini podataka koji se obrađuju i broju transakcija. Može se koristiti Java i DB2 UDB.

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt