SV Group Usluge Ugovor o razini usluge

Ugovor o razini usluge

Ugovor o razini usluge (SLA – Service Level Agreement) je odličan alat koji stvara međusobno razumijevanje o uslugama i isporuci usluga između davatelja usluga i njihovih korisnika.

To je komunikacijski alat kojim se određuju očekivanja, razjašnjavaju odgovornosti i stvara objektivna osnova za procjenu učinka usluge.

Ugovorne usluge su uglavnom kompromis (ravnoteža) između kvalitete i kvantitete isporučene usluge i njezine cijene.

SLA ne rješava SVAKI problem. Ako je uspostavljen na krivi način ili iz pogrešnih razloga, on stvara veće probleme od onih koje nastoji riješiti.

SLA je proces i proizvod (dokument).

U smislu procesa, on je formalno dogovorno sredstvo pomoću kojega dvije ili više strana unapređuju komunikaciju, grade dugoročne odnose i određuju očekivanja:

 • uslugama, razinama usluga i kvaliteti usluga
 • odgovornostima svake strane
 • koracima koje poduzimaju sve strane kako bi osigurale uspješne odnose.

U smislu proizvoda, on je dokument koji obuhvaća gore navedene informacije.

 • između davatelja usluga i njegovih unutarnjih ili vanjskih korisnika ili
 • između bilo koje dvije ili više strana koje moraju međusobno djelovati kako bi izvršile zadatak i postigle zajednički cilj.

Ugovor je:

 • alat komunikacije
 • alat kojim se sprječavaju konflikti
 • živi dokument
 • objektivni proces za procjenu učinka usluge.

Ugovor nije:

 • ‘dobitna’ strategija
 • mehanizam za ‘gušenje’ žalbi
 • jednostrani proces donošenja odluka
 • brzo rješenje.

Djelotvorni SLA traži mnogo više od jednostavnog ispunjavanja praznih rubrika u uzorku SLA ili prilagođavanja modela ugovora.

Što postižemo uvođenjem SLA?

 • standardizira se razina usluga
 • evidentira i dokumentira se razina usluga
 • uspostavljaju se mehanizmi mjerenja razine usluga na obje strane
 • stvaraju se temelji za unapređenje razine usluga
 • uspostavlja se odgovornost u poslovnom procesu
 • omogućava se lakše planiranje i osiguranje sredstava za resurse
 • omogućava se veća mobilnost svih sudionika poslovnog procesa
 • optimizira se funkcioniranje poslovnog procesa
 • postiže se bolje upravljanje i korištenje kapitalnih resursa
 • uspostavlja se ravnoteža između benefita i cijena
 • stječe se iskustvo i znanje u pregovorima za ‘outsourcing’
 • stvara se kultura davanja i primanja (korištenja) usluga
 • postiže se zadovoljstvo u radu kod obje strane
 • poboljšava se razumijevanje davatelja za korisnikove potrebe i prioritete
 • očekivanja korisnika o mogućnostima davatelja postaju jasnija
 • postiže se usuglašenost između strana o procjeni učinka usluge
 • stvara se kontekst za trajna poboljšanja
 • postiže se veća konkurencijska prednost pred onim davateljima koji ne koriste ugovore
 • troši se manje vremena na rješavanje konflikata među stranama
 • doprinosi se certifikaciji ISO9000.

Kako napisati SLA?

Potrebno je poduzeti sljedeće korake (ovo je jedan od primjera, u određenom vremenskom redoslijedu, što treba poduzeti da bi se došlo do SLA. Ovisno o konkretnoj situaciji, neki se koraci mogu izbjeći, neki dodati ili izmijeniti):

 • izvršiti inventuru sredstava
 • utvrditi kako se koriste postojeći resursi
 • utvrditi sadašnju razinu usluga za aplikacije za koje se želi izraditi SLA
 • odrediti (dogovoriti) potrebe (i želje) korisnika
 • utvrditi cijenu (troškove) za sadašnju razinu usluga
 • utvrditi da li se željena razina usluga može postići i održavati
 • napisati SLA
 • održavati / unapređivati SLA

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt