z/OS integracija

U ovom materijalu opisani su svi poslovi potrebni za instalaciju i implementaciju novoga procesora System z, operacijskog sustava z/OS, migracija sa postojećeg hardware-a (System zprocesori) i operacijskog sustava OS/390 ili z/OS u novu okolinu i integracije distribuirane platforme u novu okolinu. Navedene poslove možemo podijeliti u slijedeće cjeline:

 • Vođenje projekta
 • Instalacija System z procesora
 • Instalacija z/OS operacijskog sustava i sistemskog software-a
 • Migracija produkcijskog rada na novi hardver i softver
 • Integracija distribuiranih platformi u novu okolinu

Vođenje projekta   

 • Opis aktivnosti
  • Komunikacija s naručiteljem preko njegovog voditelja projekta
  • Postavljanje dokumentacije i procedura za normalan tijek projekta
  • Vođenje projektnih sastanaka
  • Rješavanje mogućih komplikacija
  • Koordiniranje i vođenje tehničkih aktivnosti projektnog osoblja
 • Preduvjeti
  • Određena odgovorna osoba od strane naručitelja
 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o.)
  • Odrediti voditelja-koordinatora
 • Obveze naručitelja

Odrediti odgovornu osobu koja će za vrijeme projekta biti zadužena za:

  • Komunikaciju s projektnim timom isporučitelja i svim djelatnicima uključenim u projekt od strane naručitelja te vanjskim osobama uključenim u projekt
  • Komunikaciju s voditeljem projekta sa strane isporučitelja
  • Prikupljanje i sređivanje informacija, podataka, odluka i odobrenja potrebnih za neometano odvijanje projekta u roku od 3 dana od zahtjeva isporučitelja, osim ako nije drugačije dogovoreno
  • Rješavanje odstupanja od dogovorenih projektnih smjernica, za koje je kriv naručitelj
 • Isporuke
  • plan projekta
  • tjedni izvještaji o statusu projekta
 • Kriteriji završetka

Ovo je stalna aktivnost i smatrat će se završenom na kraju projekta.

Instalacija System z procesora

 • Opis aktivnosti
  • Priprema postojećeg softvera z/OS za instalaciju na novom hardveru – analiza, implementacija i testiranje izmjena u postojećem sistemskom softveru
  • Izrada detaljnih planova instalacije
  • Provođenje aktivnosti prema usvojenom planu instalacije
 • Preduvjeti
  • Isporučena i fizički instalirana oprema prema specifikaciji proizvođača (IBM). Fizičku instalaciju procesora i ostale hardware-ske opreme izvodi tehnička služba IBM-a
 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o)
  • Isporučitelj će odrediti voditelja izvršenja usluge koji će voditi brigu o komunikaciji s naručiteljem, postavljanju dokumentacije i procedura za normalan tijek izvršenja usluge te koordinirati i voditi tehničke aktivnosti
  • Izvršiti aktivnosti iz točke ‘Opis aktivnosti’
 • Obveze naručitelja
  • Osigurati ulaz u prostorije naručitelja
  • Osigurati djelatnike s odgovarajućim znanjima za suradnju na planiranim aktivnostima
  • Osigurati odgovarajući radni prostor
  • Osigurati pristup do hw/sw resursa IS-a naručitelja
  • Osigurati sve potrebne resurse za instalaciju novog harvdera (sistem-sala, napajanje, klima,…)
  • Odrediti odgovornu osobu koja će za vrijeme trajanja aktivnosti biti zadužena za komunikaciju sa specijalistima uključenim u planirane aktivnosti, rješavanje odstupanja od planiranih aktivnosti od strane naručitelja te prikupljanje i sređivanje informacija potrebnih za neometano odvijanje planiranih aktivnosti
 • Isporuke
  • Instaliran postojeći operacijski sustav (z/OS), sistemski i aplikativni software na nove hardverske komponente
  • Instalacijska dokumentacija
 • Kriteriji završetka
  • Postojeći operacijski sustav (z/OS), sistemski i aplikativni software instaliran na nove hardverske komponente radi
 • Instalacijska dokumentacija predana naručitelju

Instalacija z/OS operacijskog sustava i sistemskog software-a

 • Opis aktivnosti
  • Priprema postojećeg operacijskog sustava (z/OS) za instalaciju novog softvera
  • Instalacija novog softvera prema IBM uputama
  • Podizanje servisnog nivoa novog softvera
  • Verifikacija instalacije novog softvera u testnoj okolini prema IBM standardima (IVP – Installation Verification Procedures)
 • Preduvjeti
  • Osigurana licenca i distribucija za novu verziju operacijskog sustava z/OS i sistemskog softvera
  • Licence i distribucija se odnosi na slijedeći software:
   • z/OS Base
   • z/OS DFSMS dshsm
   • z/OS DFSMS rmm
   • z/OS DFSORT
   • z/OS GDDM – PGF
   • z/OS HCM
   • z/OS JES3
   • z/OS RMF
   • z/OS Security Server
   • z/OS C/C++ with Debug
   • DITTO ESA for MVS
   • VA PL/I for OS/390 Alt Funct
   • IBM WebSphere MQ for z/OS
   • Client Attachment Feature
   • IBM WebSphere Application Server for z/OS
   • CICS Transaction Server for z/OS
   • IBM CICS VSAM recovery MVS/ESA
   • IBM DB2 for z/OS and OS/390
   • IBM QMF for z/OS and OS/390
   • DB2 Utilities Suite for z/OS
   • DB2 Administration Tool for z/OS
   • DB2 Performance Monitor for z/OS
   • DB2 Buffer Pool Analyzer for z/OS
   • DB2 Log Analysis Tool for z/OS
   • DB2 Table Editor for z/OS
   • IBM Tivoli Netview for z/OS
   • IBM Tivoli Netview for TCP/IP Performance
   • Netview Access Services
   • Tivoli Info Management for z/OS
   • IBM Tivoli Decision Support for OS/390
   • Base Option
   • CICS Option
   • Network Option
   • System Performance Option
   • Tivoli Workload Scheduler
   • IBM Tivoli Business Systems Manager
   • IBM Tivoli Monitoring for Business Integration
   • IBM Policy Director Authorization Services
  • Osiguran prostor na diskovima za novi softver i radne datoteke softverskih produkata
 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o)
  • Isporučitelj će odrediti voditelja izvršenja usluge koji će voditi brigu o komunikaciji s naručiteljem, postavljanju dokumentacije i procedura za normalan tijek izvršenja usluge te koordinirati i voditi tehničke aktivnosti
  • Izvršiti aktivnosti iz točke ‘Opis aktivnosti’
 • Obveze naručitelja
  • Osigurati ulaz u prostorije naručitelja
  • Odrediti djelatnike za suradnju na aktivnostima
  • Osigurati odgovarajući radni prostor
  • Osigurati pristup do hw/sw resursa naručitelja
  • Osigurati sve potrebne resurse za instalaciju novog softvera
 • Isporuke
  • Instaliran i implementiran novi operacijski sustav i sistemski softver
  • Instalacijska dokumentacija
  • Obuka za rad s novim softverom u trajanju najviše 3 dana
  • Upute za operatere
 • Kriteriji završetka
  • Uspješno provedena verifikacija (IVP) novog softvera
  • Konzolni ispis startanja i zatvaranja novog softvera
  • Instalacijska dokumentacija predana naručitelju
  • Realizirana obuka za rad s novim softverom
  • Upute za operatere predane naručitelju

Migracija produkcijskog rada na novi hardver i softver

 • Opis aktivnosti
  • Prilagodba novog softvera aplikacijskim potrebama Informacijskog sustava naručitelja
  • Neophodne promjene u aplikacijama, uvjetovane novim hardverom i softverom i njihovo testiranje
  • Izrada, izmjene i verifikacija procedura za osiguranje integriteta i zaštite podataka
  • Izrada i prilagodba uputa za rad i korištenje
  • Izrada detaljnog plana migracije
  • Sudjelovanje u migraciji produkcijskog rada na novi hardver i softver
 • Preduvjeti
  • Instaliran novi hardver i softver
  • Osiguran prostor na diskovima za radne datoteke
 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o.)
  • Isporučitelj će odrediti voditelja izvršenja usluge koji će voditi brigu o komunikaciji s naručiteljem, postavljanju dokumentacije i procedura za normalan tijek izvršenja usluge te koordinirati i voditi tehničke aktivnosti
  • Izvršiti aktivnosti iz točke ‘Opis aktivnosti’
 • Obveze naručitelja
  • Osigurati ulaz u prostorije naručitelja
  • Odrediti djelatnike za suradnju na planiranim aktivnostima
  • Osigurati odgovarajući radni prostor
  • Osigurati pristup do hw/sw resursa naručitelja
  • Osigurati sve potrebne resurse za instalaciju novog softvera
 • Isporuke
  • Produkcijski rad na novom hardveru i softveru
  • Detaljni plan migracije
  • Procedure za osiguranje integriteta i zaštite podataka
  • Upute za rad i korištenje
 • Kriteriji završetka
  • Uspješno provedena migracija produkcijskog rada
  • Detaljni plan migracije predan naručitelju
  • Upute za rad i korištenje predane naručitelju
  • Ispis procedura za osiguranje integriteta i zaštite podataka predane naručitelju

Integracija distribuiranih platformi u novu okolinu

 • Opis aktivnosti
  • Omogućiti pristup postojećim aplikacijama na Host-u (3270 CICS aplikacije) sa Web-a i distribuiranih platformi
  • Omogućiti unos i ažuriranje podataka na Host-u (backend sistemi CICS – DB2 ) iz distribuirane okoline
 • Preduvjeti
  • Osigurane licence i distribucija za odgovarajući software na distribuiranoj platformi i Host-u (z/OS software)
  • Licence i distribucija se odnosi na slijedeći software:

IBM Host Access Client Package (Personal Communication (3270 data stream), WebSphere Host on Demand(Java emulacija), Screen Customizer)

WebSphere MQ for Windows (Server i Client)

IBM WebSphere Application Server

DB2 UDB Enterprise Edition

DB2 UDB WorkGroup Edition

Tivoli Access Mannager for e-Business

Tivoli Workload Scheduler

IBM Tivoli Business Systems Manager

IBM Tivoli Monitoring for Business Integration

  • Instaliran i podešen software prema zahtjevima naručitelja na distribuiranoj platformi i na Host-u (z/OS software)
 • Obveze isporučitelja (SV Group d.o.o.)
  • Isporučitelj će odrediti voditelja izvršenja usluge koji će voditi brigu o komunikaciji s naručiteljem, postavljanju dokumentacije i procedura za normalan tijek izvršenja usluge te koordinirati i voditi tehničke aktivnosti
  • Izvršiti aktivnosti iz točke ‘Opis aktivnosti’
 • Obveze naručitelja
  • Osigurati ulaz u prostorije naručitelja
  • Odrediti djelatnike za suradnju na planiranim aktivnostima
  • Osigurati odgovarajući radni prostor
  • Osigurati pristup do hw/sw resursa IS-a naručitelja
  • Osigurati sve potrebne resurse za instalaciju novog softvera
 • Isporuke
  • Instaliran i implementiran novi softver u distribuiranoj okolini i na Host-u
  • Instalacijska dokumentacija
  • Procedure za osiguranje integriteta i zaštite podataka
  • Obuka za rad s novim softverom u trajanju najviše 3 dana
  • Upute za rad i korištenje
 • Kriteriji završetka
  • Uspješno provedeni testovi prihvaćanja za software na distribuiranoj platformi
  • Produkcijski rad na novom hardveru i softveru u distribuiranoj okolini
  • Upute za rad i korištenje predane naručitelju
  • Ispis procedura za osiguranje integriteta i zaštite podataka predane naručitelju

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt