SV Group Rješenja SV Group aplikacije Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena

Aplikacija Evidencija Radnog Vremena (ERV) omogućuje vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu sukladno zakonu.

ERV, također, omogućuje prikupljanje i analizu i drugih podataka potrebnih za kvalitetno upravljanja kadrovima u tvrtci.

ERV aplikacija omogućuje slijedeće:

 • Prijavu dolaska i odlaska s posla, najavu korištenja privatnog izlaza, najavu sudjelovanja na sastancima,
 • Prijavu strukture dnevnog rada, unos podataka o više aktivnosti na kojima je promatranog dana zaposlenik radio, a sve organizirano prema kupcima, projektima, vremenu i lokacijama na kojima je rad realiziran,
 • Za zaposlenike koji koriste pametni telefon omogućeno je slanje geolokacije, SMS i mail poruka vezano uz trenutnu aktivnost,
 • Aktivnosti zaposlenika moguće je pratiti po različitim kriterijima: ugovorene aktivnosti, neugovorene aktivnosti, te interne aktivnosti,
 • Dnevnu ažurnu informaciju o tome gdje se svaki zaposlenik lokacijski nalazi, kod kojeg kupca, na kojem projektu radi i koje aktivnosti obavlja,
 • Pristup zaposlenika sustavu i kad fizički nije u tvrtci, kad je angažiran na lokaciji kupca
 • Prijavu mjesečnih i godišnjih planova rada,
 • Automatsku izradu mjesečnog i godišnjeg izvješća za svakog zaposlenika o strukturi utrošenog vremena,
 • Automatsko praćenje aktivnosti cijele tvrtke, pojednih odjela i svakog pojedinačnog zaposlenika na razini realiziranih i naplaćenih sati po kupcima, po projektima, po aktivnostima u vremenskim jednicama mjesec, kvartal i godina,
 • Prikupljanje i pregled svih informacija vezanih uz različite vidove školovanje zaposlenika (seminari, radionice, prezentacije, Forumi, konferencije, savjetovanje), te postignute certifikate za različite specijalnosti i različite dobavljače,
 • Planiranje i korištenje godišnjih odmora po zaposlnicima, odjelima i na razini tvrtke,
 • Sustav omogućuje fleksibilno definiranje radnog kalendara, podataka o zaposlenicima, kupcima, projektima, ponudama, organizacijskoj strukturi,
 • Izvješća i pregledi za Upravu strukturirani su prema pojedinim kriterijima, a unutar njih podaci su prikazani analitički i sumarno na razini pojedinog kriterija, te u grafičkom i postotnom (%) obliku,
 • Sustav omogućuje prikaz podataka – izvješća u .pdf i .xls formatu,
 • Podatke je moguće pripremiti za isporuku i u druge sustave koje tvrtka koristi,
 • Značajno manji angažman zaposlenika u aktivnostima oko evidenciji radnog vremena, uz istovremeno dobivanje automatskih, ažurnih i detaljnih izvješća bez dodatnog vremena potrebnog za izradu takvih izvješća,
 • Vjerodostojnost informacija i izvješća jer se podatak unosi jedanput, a višestruko se koristi za različite potrebe upravljačkog procesa,
 • Omogućeno je korištenje internog telefonskog imenika, te detaljnih podataka o kupcima grupiranih po različitim kriterijima,
 • Ako postoji potreba omogućeno je i praćenje prekovremenih sati rada zaposlenika.

ERV aplikacija podržava slijedeće poslovne uloge i njima pripadajuće aktivnosti:

 • Zaposlenik: Dnevne aktivnosti
 • Poslovni administrator: Dnevne i periodičke aktivnosti
 • Uprava: Pregledi i izvješća
 • IT administraor: Administriranje ERV aplikacije.

ERV aplikacija realizirana je u troslojnoj arhitekturi koja je omogućila istovremeni razvoj desktop aplikacije i Web aplikacije koje koriste zajednički srednji sloj i sloj pristupa podacima.

Prezentacijski sloj napravljen je u java Open source alatu Eclipse i WaveMaker. Korištenjem Eclipse IDE alata razvijena je Eclipse RCP aplikacija (Rich Client Platform) koja korisniku daje bogato korisničko sučelje, a pokreće se kao Java aplikacija.

Korištenjem WaveMaker – Open source frameworka, razvijena je Web 2.0 aplikacija koja koristi isti srednji i poslovni sloj kao i RCP aplikacija, ali se uz pomoć JavaScript izvršava unutar Web preglednika. Razvojno okruženje bazirano je na dojo  komponentama i Spring frameworku. Autentifikacija korisnika obavlja se pomoću LDAPa (npr. Active Directory).

Korištena tehnologija omogućila je da jednom implementacijom dobijemo programsko rješenje za više platformi.

Srednji sloj koristi open source tehnologiju (Spring framework, Hibernate validaciju, LOG4J). Poslovna logika izl0žena je pomoću Spring framework servisa (HttpInovker).

Sloj pristupa podacima omogućen je preko DAO sloja, a O/R mapiranje je izvršeno pomoću Hibernate tehnologije koja ima podršku unutar Spring frameworka. Korisnički podaci uskladišteni su u IBM DB2 9.7 bazi podataka.

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima. Pročitajte
Politika kolačića | Politika privatnosti

Privacy Preference Center

Close