SV Group Rješenja SV Group aplikacije Hrvatski informacijski sustav za granicu – NBMIS

Hrvatski informacijski sustav za granicu – NBMIS

Osnovni zadatak  NBMIS projekta/aplikacije je granična kontrola ulaska i izlaska vozila, putnika i predmeta i priprema hrvatske granične policije za rad u Schengenskim uvjetima.

Aplikacijsko rješenje omogućava:

Osnovnu graničnu kontrolu:

 • kontrolu vozila u evidenciji vozila za kojima se traga (tzv. potražne evidencije)  na temelju podataka prikupljenim kamerom (registarska oznaka)
 • kontrolu vozila i vlasnika vozila (registarska oznaka, prometna dozvola, knjižica vozila i broj šasije vozila) u potražnim evidencijama
 • kontrolu vozila u evidenciji hrvatskih vozila
 • dodatne provjere za hrvatska vozila (istek registracije, polica osiguranja)
 • brojanje vozila prema vrsta vozila (hrvatska i strana vozila, na ulazu i izlazu)
 • kontrolu putne isprave pomoću čitača dokumenata i automatska provjera podataka u putnoj ispravi (MRZ, RFID)  uz mogućnost i ručnog upisa podataka
 • automatska kontrola omogućava kontrolu datuma, usporedba elemenata iz MRZ zone i vidljive zone, provjera kontrolnog zbroja, provjera optičkih elementa, provjera MRZ-RFID elemenata, mogućnost uvećanja pojedine vrste slike
 • kontrola putnika na temelju podataka očitanih iz putne isprave (podaci o putnoj ispravi, podataka o vlasniku putne isprave) u potražnim evidencijama i evidencijama osoba pod tajnim praćenjem i ciljanom kontrolom
 • kontrola podataka o hrvatskim putnim ispravama u  hrvatskim evidencijama putnih isprava
 • kontrola osobnih podataka u evidenciji hrvatskih državljana
 • kontrola osoba u policijskim evidencijama
 • kontrola osoba bez putne isprave
 • provjera liste putnika u zračnom prometu i kontrola putne isprave kroz prethodno provjerenu listu putnika
 • spremanje slikovnih podataka (fotografija osobe, slika putne isprave  pod normalnim, UV, IR i koaksijalnim svjetlom)
 • automatska provjera da li je za stranog državljana potrebna viza  na temelju državljanstva osobe i vrste putne isprave
 • za strance se dodatno obavlja provjera kroz evidenciju određenih kategorija stranaca
 • poništavanje i skraćivanje  vize
 • automatsko izdavanje određenih dokumenta na granici
 • omogućeno je izdavanje i poništavanje dokumenata koji se izdaju na granici (razna odobrenja  za prijenos oružja i streljiva,  odobrenja za kretanje  i zadržavanje uz granicu, propusnice itd.)
 • u slučaju tzv, ‘hit-a’ odnosno pronalaska vozila, osobe i predmeta u potražnim evidencijama, omogućen je upisa podataka o poduzetim mjerama prema vozilu, osobi  predmetima
 • automatsko alarmiranje nadređene osobe u slučaju u ‘hita-a’ i preuzimanje alarma od strane nadređene osobe
 • prikaz slikovnih podatka s mogućnošću uvećanja
 • pristup do specimen baze podataka tvrtke IdenTT i  baze specimena  MUP-a RH 

Dodatna kontrolu:

 • uzimanje otisaka prstiju i skladištenje skeniranih otisaka

Nadzor rada:

 • pregled statusa radnih stanica
 • pregled alarma
 • rješavanje alarma
 • kreiranje dnevnog izvješća o radu radne stanice
 • kreiranje dnevnog izvješća o radu za policijskog djelatnika
 • uklanjanje blokade radne stanice
 • dodavanje API listi  i njena kontrola u potražnim evidencijama (Airport passengers list)

Vođenje operativnih evidencija granične policije (upis, ažuriranje brisanje i pretraživanje):

 • Evidencija zaštitnih pregleda objekata, instalacija, uređaja i opreme
 • Evidencija predanog i vraćenog hladnog i vatrenog oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu
 • Evidencija pronađenih i oduzetih predmeta zabranjenih za unos u zrakoplov
 • Evidencija ugrožavanja sigurnosti zrakoplova, ozbiljnih nezgoda i nesreća zrakoplova
 • Evidencija krijumčarenja osoba i robe  preko granice
 • Evidencija prometovanja vozila koje prevoze opasne tvari
 • Evidencija prijenosa posmrtnih ostataka
 • Evidencija deportiranih osoba
 • Evidencija repatriranih osoba
 • Evidencija uplovljavanja i isplovljavanja plovila u međunarodnom prometu
 • Evidencija zabrana ulaska u državu  autoprijevoznicima

Administraciju aplikacije:

 • pravila za pohranu slikovnih podataka
 • održavanje viznog režima
 • rokovi čuvanja podatka
 • održavanje baze specimena tvrtke IdenTT
 • održavanje baze specimena MUP.a RH
 • održavanje evidencije obavijesti o gubitku putne isprave i pečata,
 • održavanje pravne regulative   i naredbi za djelovanje
 • vođenje i održavanje evidencije  osoba, vozila, brodova i zrakoplova koji se vode pod tajnim praćenje i ciljanom kontrolom

Statističko analitičko praćenje:

 • prikaz statusa radne stanice
 • dnevno izvješće o radu radne stanice
 • dnevno izvješće o radu policijskog službenika
 • popis osoba za koja je izvršena granična kontrola
 • popis vozila za koja je izvršena granična kontrola
 • popis predmeta za koja je izvršena granična kontrola
 • promet putnika i vozila
 • izdani dokumenti
 • zabranjen ulaz u RH i izlaz iz RH
 • krivotvorene putne isprave
 • deportirane osobe
 • repatrirane osobe
 • ostale aktivnosti granične policije

Scehngen  kompatibilnost

 • rješenje je omogućilo da se iz postojećih baza podatka MUP-a RH kreira Schengen kompatibilna baza podataka. Održavanje Schengen kompatibilne baze podataka i njena sinkronizacija sa postojećem bazom podataka MUP-a RH odvija se ON-LINE.

Pristup postojećem sustavu IS MUP-a RH

 • omogućen je pristup u postojeći sustav IS-a MUP-a RH (CICS) bez izlaska iz aplikacije.

Bilježenje aktivnosti korisnika i naknadno pretraživanje

 • sve aktivnosti u radu granične policije se bilježe (tko, kada, gdje i što)  uz mogućnost naknadnog pregleda na temelju korisnikovog računa ili radne stanice.

Sinkronizacija korisničkih prava

 • Za korisnike koji koriste  postojeći sustav MUP-a RH (CICS) i NBMIS aplikaciju (IBM WAS 6.1 u Windows okruženju)  omogućeno je da se promjena password može izvršiti  neovisno u kojem sustavu korisnik trenutno radi uz prijenos korisničkih ovlasti. Ako se izvrši promjena passworda u jednom sustavu, istu tu promjenu nije potrebno ponoviti u drugim.

Asinkroni prijenos slikovnih podataka   sa lokalnog poslužitelja na središnje računalo MUPa RH

 • Slikovni podaci nastali tijekom  skeniranja putnih dokumenta, vozila i klasifikacije samih vozila skladište se u lokalnu bazu podataka na lokalnom poslužitelju graničnog prijelaza.   Prijenos slikovnih podatka na središnje računalo obavlja se naknadno, u pravilu u večernjim satima, a može i iznimno po zahtjevu samog korisnika.

Solution description – tehnical arhitectual view 

Globalno tehničko rješenje sastoji se iz slijedećih elementa:

 1. Središnje računalo MUP-a RH

Na središnjem računalu MUP-a RH, pod zOS operacijskim sustavom, nalazi se središnja baza podataka

 1. Centralni aplikacijski poslužitelj

Na centralnoj lokaciju instaliran je Web aplikacijski server preko kojega se komunicira sa središnjom bazom podatka u svrhu:

  • kontrole pristupa
  • omogućavanje promjene passworda
  • na temelju zaprimljenih podataka o vozilu, osobi i predmetu izvršiti kontrolu u operativnim evidencijama
  • uskladištiti podatke u središnju bazu podatka
  • vratiti rezultat provjere appletu
 1. Lokalni poslužitelji na graničnim prijelazima

Na lokalnim poslužiteljima instalirana je lokalna baza podataka u koju se skladište slikovni podaci i podaci za klasifikaciju vozila te sustav za razmjenu podataka između lokalnog i središnjeg računala

 1. Radne stanice

Na radnim stanica pokreće se applet koji omogućava

 • komunikaciju sa perifernim uređajima kao što su:
  • obradu prikupljenih podataka od strane kamera i čitača
  • pristup do baze podataka na središnjem računalu MUP-a RH preko Web application servera
  • kamera za skeniranje registracijske oznake vozila
  • kamera za klasifikaciju vozila
  • čitačima dokumenata
  • čitačima za uzimanje otisaka prstiju
  • pisačima za ispis dokumenata
  • pisačima za ispis dokumenata

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima. Pročitajte
Politika kolačića | Politika privatnosti

Privacy Preference Center

Close