SV Group Rješenja SV Group aplikacije Nova hrvatska osobna iskaznica

Nova hrvatska osobna iskaznica

U skladu sa međunarodnim standardima za izradu osobnih i putnih dokumenata, Sabor RH donio je “Zakon o osobnoj iskaznici”, 23. siječnja 2002. godine, kojim se propisuje sadržaj i oblik nove osobne iskaznice.

Zakonom je predviđeno da se nova osobna iskaznica izrađuje centralno, na jednom mjestu, a zahtjevi za njeno izdavanje prema mjestu prebivališta.

Na temelju Zakona i Pravilnika o obrascima i evidenciji o osobnim iskaznicama, SV Group d.o.o. izradio je projekt informatičke podrške za novu osobnu iskaznicu. Nova osobna iskaznica je tzv. projekt “ključ u ruke” koji će informatički pokriti cjelokupan poslovni proces od dolaska građana u policijsku postaju sa zahtjevom za izdavanjem osobne iskaznice do njene izrade. SV Group d.o.o. u suradnji sa MUP-om RH i Agencijom za komercijalnu djelatnost, ovlaštenom pravnom osobom za fizičku izradu osobnih iskaznica, izvoditelj je cjelokupnog projekta. Projekt predviđa izradu cjelokupnog dizajna, izrade programske podrške i uputa za rad, edukaciju korisnika, uvođenje projekta i održavanje aplikacijskih rješenja.

Projekt “Nova osobna iskaznica” pomiruje suprotnosti između tradiocionalnih informatičkih tehnologija i uvođenja novih tehnologija na način da korištenjem svih pozitivnih vrijednosti mainframe računala (stabilnost, skalabilnost, visoki stupanj raspoloživosti i sigurnosti) dograđuje postojeća rješenja uvođenjem Web, intranet/internet i java tehnologija uz korišetnje asinkronog transakcijskog servera. Upravo zbog navedenog, projekt je odobren i od strane Vlade RH.

Informacijski sustav MUP-a RH (IS MUP-a RH) je vrlo pouzdan sustav koji počiva na IBM mainframe računalu na koje je vezano oko 5.000 radnih stanica širom Hrvatske. Kao operacijski sustav koristi se z/OS, za relacijsku bazu podataka koristi se DB2, a kao transakcijski server CICS. Ovo okruženje neprekidno radi 24 sata 7 dana u tjednu i to uglavnom u ON-LINE način rada sa preko 1.500.000 transakcija dnevno.

Nova osobna iskaznica predviđa distribuirano zaprimanje zahtjeva, a centralnu izradu osobnih iskaznica. Ova činjenica predviđa prijenos slikovnih zapisa od mjesta nastanka do mjesta njene izrade uz ispis iste i u pismima nacionalih manjina.

Upravo ova činjenica zahtjeva da se u postojeći IS MUP-a RH uključe nove tehnologije, prije svega Web i asinkroni transakcijski server, jer slikovni zapisi povećavaju prosječnu transakciju i do 1500 puta.

Kratak opis procesa   

 • Građanin podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice na šalteru u policijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu prebivališta (front office).
 • Zahtjev se zaprima i evidentira u središnju bazu MUP-a RH. Nakon evidentiranja zahtjeva, ispisuje se obrazac sa osobnim podacima podnositelja zahtjeva. Podaci se ispisuju u latinici i pismu nacionalnih manjina ako to podnositelj zahtjeva zahtjeva.
 • Slijedeći dokument koji se ispisuje u prisustvu građanina je karton osobne iskaznice. U karton osobne iskaznice lijepi se slika i uzima otisak papilarnih linija kažiprsta.
 • U ispisani obrazac lijepi se slika, a podnositelj zahtjeva se potpisuje na isti taj obrazac
 • Građaninu se izdaje potvrda da je podnio zahtjev i ostavlja mu se na korištenje postojeća osobna iskaznica
 • Zahtjev se odlaže u radni nalog i predaje na daljnu obradu.
 • Obrazac se skenira i svi podaci sa obrasca skladište se u lokalnu relacijsku bazu podataka (DB2 UDB) koja se nalazi u policijskoj upravi. Ovaj posao obavlja se bez prisustva stranke (back office).
 • Po završenom skeniranju obrazaca jednog radnog naloga inicira se njihovo slanje na središnje računalo MUP-a RH (tekstualni i slikovni podaci). Ovaj posao automatiziran je uz podršku IBM WebSphere MQ softverskog proizvoda. Slikovni podaci spremaju se u DB2 bazu podataka. Isporuka podataka potvrđuje se pošiljatelju podataka tj. policijskoj upravi pomoću WebSphere MQ-a.
 • Iz MUP-a RH tekstualni i slikovni zapisi proslijeđuju se ovlaštenoj pravnoj osobi za izradu osobnih iskaznica (Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb – AKD). I ovdje uz pomoć WebSphere MQ mora biti potvrđena isporuka MUP-u RH.
 • Na temelju zaprimljenih podataka, AKD otvara radni nalog za izradu osobnih iskaznica.
 • Nakon izrade osobne iskaznice, šalje se poruka MUP-u RH pomoću WebSphere MQ ,koje su osobne iskaznice izrađene.
 • Građanin dolazi u policijsku postaju i osobno preuzima novu osobnu iskaznicu i vraća staru koja se poništava.

Pristup do podataka i informacija štićen je van aplikacijskih rješenja korištenjem postojećih softverskih rješenja na OS/390 razini uz uvođenje novih sustava zaštite na Windows platformi (IBM Tivoli Access Manager for e-business).

Kompletan proces izdavanja osobne iskaznice informatički je praćen što omogućava permanentni nadzor cjelokupnog postupka.

Obzirom da nova osobna iskaznica koristi postojeću bazu osoba, prebivališta i osobnih iskaznica, rješenja predviđa korištenje i CICS transakcija pisanih u PL/I programskom jeziku te Web rješanja koja koriste java tehnologiju.

Projekt predviđa korištenje slijedeće IT arhitekture:

MUP RH središnje računalo – OS/390 okolina

IBM Mainframe računalo IBM 9672-RC6:

 • OS/390 V2.10
 • IBM CICS TS V1.3
 • IBM DB2 V6.1
 • IBM WebSphere MQ V5.3 for z/OS
 • PL/I programska rješenja

MUP RH u sjedištu:

 • 4Intel poslužitelja
 • WIN 2000 AE
 • IBM DB2 UDB WRKG ED V7.2
 • Host Integration Solution
 • IBM WebSphere Application Server EE for WIN V4.2
 • IBM WebSphere MQ for WIN V5.3
 • IBM Tivoli Access Manager for e-business V3.9
 • IBM WebSphere Studio Application Developer for Integration
 • IBM Tivoli Configuration Manager
 • IBM SecureWayFirewall for Windows and AIX
 • IBM Tivoli Remote Control

Agencija za komercijalnu djelatnost:

 • Intel poslužitelj sa komunikacijskom opremom
 • WIN 2000 AE
 • IBM DB2 UDB WRKG ED V7.2
 • IBM WebSphere MQ for WIN V5.3
 • Host Access Client (Host Integration Solution)

Policijska uprava:

 • Intel poslužitelj sa komunikacijkom opremom
 • WIN 2000 AE
 • IBM DB2 UDB WRKG ED V7.2
 • IBM WebSphere MQ for WIN V5.3

Radna stanica:

 • Intel radna stanica
 • Dokument pisač
 • Scanner
 • WIN 2000
 • IBM Personal Communication
 • IBM DB2 Connect Personal Ed. V7.2
 • IBM WebSphere MQ for Win V5.3

IBM WebSphere Application Server na Windows 2000 AE 

IBM WebSphere Application Server na OS/390

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima. Pročitajte
Politika kolačića | Politika privatnosti

Privacy Preference Center

Close