Uredsko poslovanje

Aplikacijsko rješenje “Uredsko poslovanje” je Web orijentirano programsko rješenje temeljeno na Java tehnologiji i DB2 relacijskoj bazi podataka i Web aplikacijskom serveru (WebSphere Application Server ili WebSphere Portal, MQ Series, IBM Tivoli Access Manager for e-busines,  DB2 UDB, IBM Tivoli Storage Manager).

Rješenje omogućava:

 • zaprimanje predmeta – upis tekstualnih podataka o predmetu, dodjelu urudžbenog broja i distribuciju predmeta po organizacijskim jedinicama. Predmet je moguće preuzeti iz elektronske pošte.
 • skeniranje ulaznih dokumenta – skeniranje ulaznih dokumenata u neki od standardnih grafičkih formata (word dokument, običan tekst, slikovni zapis) i njihovo skladištenje u središnju relacijsku bazu podataka u vidu priloga.
 • zaduživanje referenata – raspodjelu poslova po referentima sa rokovima završetka posla
 • povezivanje predmeta – moguće je logički povezati više predmeta i njihovih priloga, a u slučaju greške pri zaprimanju predmeta i spojiti dva ili više predmeta u jedan
 • zaprimanje i obradu predmeta – obrada predmeta od strane referenta obavlja se lokalno, na osobnom računalu, koristeći neki od standardnih office alata (MS Word, Excel, Power Point itd).
 • kontrolu i nadzor obrade predmeta – na razini organizacijske jedinice i poduzeća u cijelini moguće je pratiti predmet (u kojoj organizacijskoj jedinici se predmet nalazi, koji referent obrađuje taj predemet, trenutno stanje obrade)
 • otpremu predmeta – po završetku obrade predmeta, provodi se postupak otpreme i arhiviranja predmeta.
 • brojčani pokazatelji – formiranje izvješća u vidu brojčanih pokazatelja za određeno vremensko razdoblje na razini poduzeća, organizacijske jedinice, referenata, po vrstama predmeta i načinu obrade i okončanja postupka.
 • prenumeracija predmeta – prenumeriranje predmeta na kraju godine za predmete koji nisu završeni

Obzirom da je rješenje pisano u Java tehnologiji isto je nezavisno od platforme odnosno operacijskom sustavu na kojoj se aplikacija izvodi (UNIX/AIX, LINUX, WINDOWS,  z/OS).

Za relacijsku bazu podataka koristi se IBM DB2 UDB database koja je raspoloživa na svim navedenim platformama.

Mogućnost korištenja ove aplikacije nije ograničena na lokalno okruženje već se može koristiti i pomoću Interneta, uz dodatne mjere zaštite.

Shematski prikaz aplikacijskog rješenja 

 • Predmeti se zaprimaju u pisarnici, odnosno kod voditelja urudžbenog zapisnika. Tijekom zaprimanja radnik u pisarnici pomoću Web Browsera upisuje osnovne podatke o predmetu (podaci o pošiljatelju, predmetu i broju pod kojim taj predmet vodi pošiljatelj, kratak opis predmeta, stupanj tajnosti, način dostave itd.) i kojoj se organizacijskoj jedinici predmet ustupa na daljnje postupanje. Tijekom zaprimanja automatski se određuje urudžbeni broj, a sam predmet skladišti se u središnjoj relacijskoj bazi podataka. Istog trenutka kada je predmet evidentirian u središnjoj bazi, isti je raspoloživ organizacijskim jedinicama za daljnje postupanje i nalazi se u njihovim pretincima pristigle pošte.
 • Dokumenti iz predmeta proslijeđuju se osobi zaduženoj za skeniranje dokumenta.
 • Nakon obavljenog skeniranja dokumenata isti se prebacuju u središnju bazu predmeta na način da se povežu s urudžbenim brojem pod kojim se ti svi dokumenti vode u vidu priloga. Posao se obavlja tako da radnik pomoću Web Browsera otvori popis predmeta za koje nije izvršeno skeniranje dokumenata. Jednostavnim povezivanjem skeniranih dokumenta i predmeta bez dodatnog upisa podataka, povezuje se urudžbeni broj i skenirani dokumenti.
 • Predmeti zaduženi od strane voditelja urudžbenog zapisnika nalaze se u pretincu novopristigle pošte organizacijske jedinice. Ovlaštena osoba pomoću Web Browsera pregledava pristiglu poštu i zadužuje svoje referente pojedinim predmetom i određuje rok završetka.
 • Referent u svom pretincu – nova zaduženja, pomoću Web Browsera otvara predmet i započinje rad na istom. Obradu predmeta referent obavlja lokalno na svom računalu koristeći neke od office alata (MS Word, Excel, Power Point itd).
 • Po završetku obrade, lokalno izrađen dokument prebacuje se u središnju bazu predmeta u izvornom obliku povezujući ga sa urudžbenim brojem.
 • Ovlašteni djelatnik u organizacijskoj jedinici odobrava otpremu predmeta elektronski pomoću Web Browsera, a samu otpremu uz formiranje otpremne knjige obavlja pisarnica.

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima. Pročitajte
Politika kolačića | Politika privatnosti

Privacy Preference Center

Close