SV Group Usluge Proaktivna i reaktivna podrška

Proaktivna i reaktivna podrška

SV Group pruža usluge proaktivne i reaktivne podrške s ciljem osiguranja ispravnog funkcioniranja, raspoloživosti i kontinuiranog unapređenja implementiranih aplikativnih i sistemskih rješenja. 

Proaktivna usluga podrške ima za cilj identificirati i spriječiti moguće probleme. 

Reaktivna usluga podrške obuhvaća postupke upravljanja i rješavanja kritičnih situacija (tzv. Incidenata) uz definiran ugovor o razini usluga (Service Level Agreement).

Proaktivnu i reaktivnu podršku pružamo kombinirajući sljedeće načine i modele održavanja: 

Telefonska podrška: Kratke telefonske konzultacije koje uključuju tehnička pitanja uz komponente koje se održavaju, npr. objašnjenje dodatnih funkcionalnosti implementiranog softvera i hardvera, objašnjenje mogućnosti implementacije novih funkcionalnosti instaliranog softvera i hardvera, objašnjenje mogućnosti instalacije i konfiguracije novih programskih proizvoda, objašnjenje migracije s nižih na više verzije softvera, objašnjenja značenja pojedinih poruka ili ‘return codova’ softvera i hardvera te potrebnih akcija koje je radi toga potrebno poduzeti i slično. 

Elektronička podrška: Odgovaranje na pitanja postavljena putem e-pošte ili preko Web-a putem elektorničkog servisa za prijavu zahtjeva. Rješavanje tako prijavljenih zahtjeva. Elektronička prijava softver problema proizvođaču softvera, praćenje rješavanja, eskalacija rješavanja, proizvodnja ili pribavljanje korekcija, pomoć pri kontaktiranju SME (Subject Matter Expert) proizvođača softvera. 

Podrška na lokaciji Korisnika: Podrška na lokaciji Korisnika provodi se u slučaju da prijavljeni problem nije moguće riješiti bez prisustva SV Group stručnjaka. Podrška se provodi u slučaju rješavanja incidenata ili uklanjanja grešaka u radu aplikacija i/ili sistemskog softvera. Podrška uključuje analizu uzroka nastanka problema, prikupljanje informacija za rješavanje problema, izradu ili pronalaženje ispravka, implementaciju aplikativnog ili sistemskog ispravka za prijavljeni problem, testiranje i obuku sukladno napravljenim promjenama u aplikativnom ili sistemskom rješenju. 

Redovite snimke stanja: Identifikacija i sprečavanje problema prije njihovog nastanka i povećavanje raspoloživosti sustava. Snimka stanja uključuje pregled aplikativnih, sistemskih logova i operacijskog sustava s ciljem detekcije grešaka u radu softvera i hardvera, provjeru ispravnosti konfiguracija softvera i hardvera te pregled promjena u konfiguraciji od zadnjeg proaktivnog održavanja. Snimka stanja uključuje i pismeno izvještavanje o provedenim aktivnostima s popisom detektiranih grešaka, uočenih konfiguracijskih promjena i prijedlozima korektivnih aktivnosti. 

Dežurstva: Usluga dežurstva uključuje pasivno dežurstvo i aktivno dežurstvo. Pasivno dežurstvo je unaprijed dogovoreni period raspoloživosti angažiranog stručnjaka u bilo koje vrijeme. Aktivno dežurstvo je rad na sustavu bilo udaljenim pristupom bilo na lokaciji korisnika u bilo koje vrijeme.

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima. Pročitajte
Politika kolačića | Politika privatnosti

Privacy Preference Center

Close