SV Group Usluge Software Quality Assurance

Software Quality Assurance

SV Group SQA rješenje temelji se na IEEE i ISO standardima, te na našem višegodišnjem iskustvu na razvoju aplikacija i na poslovima nadzora, unapređenja i korekcije aplikativnih rješenja drugih proizvođača, kako u RH bankarskom sektoru tako i na projektima koje je financirala EU.

Osnovni je cilj ove usluge osigurati da su standardi, metodologija, procesi i procedure budućeg aplikativnog projekta ispravno definirani i uspostavljeni na samom početku projekta i da su ispravno implementirani i integrirani tijekom izvođenja samog projekta te da konačan aplikativni proizvod odgovara očekivanjima i zahtjevima korisnika i važećim IT standardima za izradu aplikativnih projekata.

Tijekom izvođenja ove usluge, uz standardne sudionike aplikativnog projekta: Naručitelja i Isporučitelja, SV Group funkcionira kao treća, nezavisna strana. Upravo ta nezavisnost od Naručitelja i Isporučitelja omogućuje nam nepristrano i unutarnjim odnosima i interesima neopterećeno izvršavanje ciljanih aktivnosti.

Praksa je pokazala da uvođenje treće strane u projekt, posebno kod Isporučitelja, rezultira dodatnom ozbiljnošću i naporima da isporučeno odgovara ugovorenom. Samim time se trošak SQA višestruko isplati primarno kroz smanjenje troškova koje je na početku projekta teško procjeniti (troškovi neadekvatne kvalitete konačnog proizvoda, troškovi neplaniranih kašnjenja projekata nastalih uslijed loših tehnoloških odabira, loše implementacije, integracije…).

Uvođenje Software Quality Assurancea u pravilu dovodi i do boljeg upravljačkog uvida u razvojne procese aplikativnog projekta te lakšeg sagledavanja rizika i pravilnog odgovora na rizike.

Zaposlenici SV Group koji izvode SQA uslugu visoko su stručni i posjeduju višegodišnje aplikativno i sisteminžinjersko iskustvo što im omogućuje sveobuhvatan uvid u problematiku, lakše predviđanje potencijalnih problema te u slučaju potrebe, predlaganje konstruktivnih i upotrebljivih rješenja za stvaran ili potencijalni problem.

Aktivnosti SQA usmjerene su primarno na osiguranje kvalitete u domeni:

 • Funkcionalnosti (Functionality) – podrazumijeva poslovne i tehničke osobine i mogućnosti aplikacije
 • Uporabljivosti (usability) – primarno se odnosi na ljudski faktor (npr. problemi korisničkih sučelja i pristupljivosti), estetiku, konzistentnost i dokumentiranost
 • Pouzdanosti (Reliability) – uključuje dostupnost, preciznost, predvidljivost, oporavljivost, učestalost i ozbiljnost padova cijelog ili dijelova sustava…
 • Performansi (Performance) – propusnost informacija u sustavu, vrijeme odziva, vrijeme oporavka sustava (recovery time), vrijeme podizanja sustava (startup time), potrošnja resursa…
 • Podrživosti (Supportability) – niz zahtjeva na aplikaciju kao što je mogućnost testiranja (testability), proširivost, prilagodljivost, portabilnost, kompatibilnost, konfigurabilnost, skalabilnost, lokalizacija, lakoća instalacije, jednostavnost upravljanja i održavanja…

U skladu sa IEEE standardima, osnovne aktivnosti SQA grupiramo na slijedeći način:

 • SQA izrade koncepta (Concept) – Izrada koncepta kao osnovni cilj ima identifikaciju rješenja koje će zadovoljiti korisničke zahtjeve. Osnovni cilj aktivnosti SQA izrade koncepta je verifikacija sistemskih zahtjeva, potvrda odabranog rješenja, te osiguranje da pogrešne pretpostavke nisu ugrađene u rješenje.
 • SQA specifikacije zahtjeva (Requirements) – Specifikacija zahtjeva obuhvaća analizu funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, vanjskih sučelja prema aplikaciji, raznih ograničenja, zahtjeva za sigurnost i zaštitu, ljudskih faktora, definiciju podataka, korisničku dokumentaciju, instalaciju i prihvaćanje te korištenje i održavanje. Osnovni cilj SQA specifikacije zahtjeva je osigurati konzistentnost, kompletnost, preciznost, čitljivost i mogućnost testiranja definiranih zahtjeva
 • SQA dizajna (Design) – Dizajnom se softwareski zahtjevi transformiraju u arhitekturu i detaljan dizajn za svaku softwaresku komponentu. Dizajn uključuje baze podataka i sistemska sučelja (hardware, operateri/korisnici, softwareske komponente i podsustavi). Osnovni cilj SQA dizajna je osigurati da je u procesu dizajna ostvarena ispravna, precizna i potpuna transformacija softwareskih zahtjeva u dizajnerske elemente te da se pri tome nisu pojavile neželjene karakteristike.
 • SQA implementacije (Implementation) – Implementacijom se dizajn mijenja u programski kod (proces pisanja koda), strukture baze podatka i odgovarajući izvršni kod. Cilj SQA implementacije je verificirati i validirati da su sve promjene (transformacije) ispravne, točne i cjelovite
 • SQA testiranja (Test) – Testiranje je aktivnost planiranja, definiranja i provođenja testiranja aplikativnog projekta s ciljem da provedene aktivnosti testiranja u svim fazama projekta u konačnici osiguraju ispunjavanje definiranih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva. Cilj SQA testiranja je osigurati da su funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi koji su pridruženi aplikativnom projektu provjereni izvođenjem integracijskih i sistemskih testova te testova prihvaćanja.
 • SQA instalacije i provjera instalacije (Installation and checkout) – Instalacijiom i provjerom, aplikativni proizvod se instalira i testira u ciljanom okruženju. Cilj SQA instalacije i provjere je verifikacija i validacija ispravnosti instalacije softvera u ciljanom okruženju.
 • SQA operativnog rada aplikacije (Operation) – Operativni rad podrazumijeva produkcijski rad aplikacije. Cilj SQA operativnog rada aplikacije je ocjena novih ograničenja u sustavu, ocjena predloženih promjena sustava i njihova utjecaja na software te ocjena ispravnosti i upotrebljivosti operativnih procedura.
 • SQA održavanja (Maintenance) – Održavanje podrazumijeva sljedeće aktivnosti:
 1. promjene (modifications) – korektivne, adaptivne
 2. migracije (migration) – premještanje softwarea u novo operativno okruženje
 3. povlačenje (retirement) – povlačenje aktivne podrške od strane organizacija koje izvode operativu i održavanje, djelomična ili cjelovita zamjena novim aplikativnim rješenjem ili instalacija nadogradnje postojećeg aplikativnog rješenja.

Cilj SQA održavanja je ocjena predloženih promjena i njihovog utjecaja na aplikaciju, ocjena zahtjeva za migraciju i povlačenje.

Neke od isporuka Software Quality Assurancea su:

 1. Izvješća o provedenim zadacima
 2. Prijedlozi unapređenja
 3. Verifikacijski i validacijski testni planovi
 4. Rezultati provedenih verifikacijskih i validacijskih testova
 5. Ostale isporuke u dogovoru s Naručiteljem

Obzirom da je svaki aplikativni projekt jedinstven, ovu standardiziranu uslugu nužno je prilagoditi specifičnostima dotičnog aplikativnog projekta.

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju.

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima. Pročitajte
Politika kolačića | Politika privatnosti

Privacy Preference Center

Close