SV Group Usluge Zaštita

Zaštita

Projektiranje i uvođenje zaštite u informacijskim sustavima

Baveći se ovom problematikom u velikim informacijskim sustavima više od 25 godina, iskustvo nam je pokazalo da, i pored specifičnosti svakog korisnika (informacijskog sustava), rješavanju projekta zaštite možemo pristupiti u sljedećim koracima:

 • definirati što korisnik podrazumijeva pod zaštitom informacijskog sustava (uključujući i definicije ključnih pojmova)
 • izvršiti snimku stanja zaštite u informacijskom sustavu korisnika što uključuje:

– stanje informatičke infrastrukture (hardver, softver, firmver) po lokacijama korisnika

– stanje informatičkih servisa (aplikacija) u informacijskom sustavu korisnika po lokacijama. Kratki opis rada svakog informatičkog servisa. Kratki opis hardversko-softverskih mjera zaštite koje se primjenjuju po pojedinom informatičkom servisu i u informacijskom sustavu u cjelini. Kratki opis procedura arhiviranja. Opis i stanje Disaster/Recovery centra (ako postoji)

– prikupljanje, proučavanje i kratak opis normativnih akata i standarda koji reguliraju elemente zaštite u informacijskom sustavu korisnika: obveze i odgovornosti zaposlenika, organizacija i obuka djelatnika iz tog područja, tjelesno-tehnička zaštita, protupožarna zaštita, kripto zaštita, protudiverzijske mjere zaštite, zaštita poslovne tajne, postupci u slučaju kvara ili zastoja u radu informatičke infrastrukture i/ili informatičkih servisa, stanje HelpDeska, zaštita i mogućnost funkcioniranja u slučaju elementarnih nepogoda, požara i drugih izvanrednih prilika, standardi autentifikacije (identifikacija, lozinka, autorizacija) – dokumenti, tijek dokumenata, kontrole i odgovornosti svih sudionika u tom procesu, da li postoji i kako se provodi klasifikacija podataka i informacija po razini i stupnju tajnosti i dr.

Rezultat rada je dokument koji sadrži opise i analizu gornjih elemenata

Izraditi normativni akt – ‘krovni’ security dokument (mi ga nazivamo Pravilnik o zaštiti), koji definira politiku zaštite u informacijskom sustavu. Iz njega će proizaći nužnost donošenja niza drugih akata, standarda i provođenje niza aktivnosti kojima će se detaljno i operativno riješiti i regulirati zaštita u informacijskom sustavu.

Na temelju proučavanja i analize postojećih normativnih akata, standarda, procesa, organizacije i tehnologije rada u informacijskom sustavu korisnika i uvažavajući važeće međunarodne standarde (UN, USA, BS 7799, EU, ISO 17799), Pravilnik o zaštiti rješava:

– predmet normativne regulacije (što je obuhvaćeno mjerama i aktivnostima koje se propisuju)

– definicije pojmova i izraza koji se koriste

– tko je odgovoran za zaštitu kod korisnika (nositelji aktivnosti zaštite)

– što je predmet zaštite

– koji su izvori ugrožavanja informacijskog sustava

– propisati mjere i aktivnosti zaštite (najveći dio u Pravilniku o zaštiti), propisati kontrolu funkcioniranja sustava zaštite u informacijskom sustavu, itd.

Rezultat su sljedeći dokumenti:

 • Pravilnik o zaštiti
 • obrazloženje uz Pravilnik o zaštiti koje upozorava na posljedice (normativne, radne, financijske i druge) koje će proizaći iz donošenja Pravilnika o zaštiti
 • prijedlog plana donošenja i usvajanja Pravilnika o zaštiti
 • popis akata, aktivnosti i standarda koji proizlaze iz donošenja Pravilnika o zaštiti (npr. Uputa za dodjelu korisničkih identifikacija (lozinki i certifikata) i autorizacija, Uputa za upravljanje ključevima, Uputa za osiguranje integriteta podataka, Uputa za klasifikaciju podataka po razini i stupnju tajnosti u informacijskom sustavu, Upute za razmjenu (online i offline) podataka s drugim informacijskim sustavima, Uputa o funkcioniranju informacijskog sustava u izvanrednim i ratnim uvjetima (backup centar i sl.), Godišnji planovi ljudi i sredstava, Obuka zaposlenika i nositelja aktivnosti zaštite, itd.).

Nakon usvajanja politike zaštite, a ovisno o postavljenim ciljevima, potrebama, prioritetima i financijskim sredstvima, korisnik pristupa implementaciji sustava zaštite. SV Group upozorava korisnika na minimalne i nužne korake. SV Group uz vlastita rješenja za implementaciju sustava zaštite u informacijskim sustavima koristi sljedeće IBM/Tivoli programske proizvode:

 • z/OS Security Server (RACF)
 • IBM Tivoli Access Manager for Operating Systems
 • IBM Tivoli Access Manager for e-business
 • IBM Tivoli Identity Manager
 • IBM Tivoli Directory Server
 • IBM Tivoli Directory Integrator

SV Group zajedno s korisnikom testira i verificira implementirana rješenja zaštite informacijskog sustava.

SV Group njeguje dugoročan, stabilan poslovni odnos sa svojim korisnicima,
partnerima te cjelokupnom društvenom zajednicom.

kontakt

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima. Pročitajte
Politika kolačića | Politika privatnosti

Privacy Preference Center

Close